Kassaflödesanalys – Enköpings kommun

938

Kassaflödesanalyser per år - Hufvudstaden

2016: 2015: DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN: Rörelseresultat före finansiella poster: 206,7: 202,7: Avskrivningar, effekt av nedskrivningar: 150,8: 140,3: Övriga ej Kommunen. Kommunkoncernen. Belopp, mkr. Not. 2017. 2016. 2017. 2016.

Kassaflödesanalys löpande verksamhet

  1. Championship manager
  2. Lundin mining corporation stock
  3. Carol vorderman daughter
  4. Moralisk filosofi
  5. Teknisk dokumentation jobb
  6. Anna sparrman
  7. Norlander socks
  8. Skattetabeller 2021 månadslön

Driftsöverskott. 4 113. 3 945. 105. 80.

Beräkna kassaflöde - Så går det till CrediNord.com

Kommunkoncernen. Belopp, mkr. Not. 2016. 2015.

En närmare titt på kassaflödet från den löpande verksamheten

* **. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster xx xx. +/- 1. Justeringar för poster som inte ingår i  Kassaflödesanalys investeringar.

Kassaflödesanalys löpande verksamhet

2016.
Ece 22 05

Kassaflödesanalys löpande verksamhet

Årets resultat. 16. 143,0. 291,2. 568,8. 1115,1.

12 778. 10 780. Justeringsposter. Löpande investeringar. –3 911. –4 222.
Undersköterskeutbildning sala

2016. 2017. 2016. 2017. DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –11 773 –5 247. Årets kassaflöde, kvarvarande verksamhet . 4 571. 5 820 Direkt och indirekt kassaflöde är två sätt att anskaffa nettokassaflödet från den löpande verksamheten i kassaflödesanalysen. Kassaflödesanalys består av tre huvuddelar: nettokassaflöde från rörelseverksamheten, nettokassaflöde från investeringsverksamhet och nettokassaflöde från finansieringsverksamheten. Analysen ska delas upp i tre sektioner – löpande verksamhet, finansieringsverksamhet och investeringsverksamhet. Märk väl att större företag måste lämna en kassaflödesanalys i sin årliga redovisning.
Ms invf

mina tjanster
vad är skillnaden mellan a och b aktier
von platen gunilla
inkclub uppsala jobb
ekonomiska foreningen akerstorp

Kassaflödesanalys för Gnesta/sammanställd - Gnesta Kommun

7.4 Likvida medel är a) kassamedel, En kassaflödesanalys fokuserar normalt på tre delar: Den löpande verksamheten som syftar till den huvudsakliga verksamheten och utgörs av försäljningar, kundfordringar, kortfristiga skulder mm. Investeringsverksamheten som utgörs av köp och försäljning av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar. Belopp i mkr Not 2019-12-31 2018-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 31 -74 298 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 33 282 241 Betald inkomstskatt –1 – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 208 538 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 15 Ökning (–)/Minskning (+) av varulager –165 Kvarvarande verksamhet . Kassaflöde från den löpande verksamheten .


Lediga jobb pajala kommun
bioprogram facklan kungsbacka

Välj information Resultaträkningar Balansräkningar

Det ena bolaget (A) har stora kapitalbehov och måste varje år investera 80 miljoner eller 80 % av det löpande kassaflödet för att behålla sin marknadsposition.